Данас радимо, на сутра мислимо

Standard

Поводом 22. априла , Дан планете Земље Стручно веће млађих разреда ОШ “ Рада Шубакић“ организовало је и реализовало низ активности:

 1. Ликовни и литерарни конкурс
 2. Едукација путем филма
 3. Еко радионице
 4. Маскенбал – еко маске или изложба радова насталих на радионицама.

У сарадњи са колегиницама , учитељицом Горданом Терзић и наставницом биологије Зорицом Тошић, у издвојеном одељењу у Губеревцу реализована је радионица „ДАНАС РАДИМО, НА СУТРА МИСЛИМО“ .

Циљ радионице: Упознавање деце са основним еколошким појмовима, проблемима одлагања отпада и поступцима како се отпад може поново искористити и то кроз креативну игру и њихово подстицање да активно учествују у очувању животне околине.

Задаци радионице:

Образовни: Проширивање знања о екологији, рециклажи, врастама отпада, одлагању отпада.

 Функционални: Неговање здравих стилова живота.

Васпитни: Развијање способности и навика очувања животне средине.

Облици рада: Фронтални

Методе рада: Разговор, демонстрација, практична.

Наставна средства и помагала: Лап топ, пројектор, едукативни филмови, прибор за рад ( новине, фолија, лепљива трака, украсни папир, лепак, …)

Ток радионице у корацима:

 1. Едукативни филмови
 2. Екологија
 3. Отпад
 4. Рециклажа
 5. Радионица – еко шешир
 6. Изложба радова, избор најуспешније креације, додела диплома и похвала
 7. Евалуација

 

 

Математичка радионица

Standard

Родитељи су најважнији учитељи у животима деце. Они инспиришу своју децу и уче их важним животним вештинама. Деца посматрају оно што њихови родитељи раде и такво понашање примењују у односима са другима. Сазнајте више о својој деци, проведите креативно време са њима, будите РОДИТЕЉ ЗА ПРИМЕР.

Извор: najboljamamanasvetu.com 

Последњег дана у трећем томесечју, 12. 4. 2017.године,  у одељењу је реализована математичка радионица „Матемалци, мали зналаци“. Позвали смо родитеље да буду гости на часу математике и тако деци дају прилику да кроз игру и дружење покажу математичка знања.

Позивнице

Позивнице

Дружење је било такмичарског типа. Од присутних _родитеља и деце_формирана су два тима:

 1. Родитељски тим и
 2. Школски тим

Дата су потребна објашњења: Правила радионице, ток, називи игара, формирање такмичарских парова, …

Наравно, инсистирано је на поштовањима  правила фер-плеја.

На клупама су се налазиле игре. Игре су бирала деца, према афинитетима :

 1. Пузле_ Месеци у години
 2. Математичка укрштеница
 3. Пронађи збир
 4. Нађи производ
 5. Непознати чинилац
 6. Математичка осмосмерка

Родитељи су случајним избором бирали противника ( извлачењем папирића). Тако су формирани такмичарски парови. Пре почетка такмичења сви парови су упознати са правилима игре: Како се улази у игру, како се игра, како се попуњавају колоне и редови, када је игра завршена, ко је победник, …

Такмичење је могло да почне!

 

Tакмичење се завршило нерешеним резултатом,  3 : 3

Захваљујемо се мамам, татама, драгој стрини Рајки. Посебно хвала наставници верске наставе, Ивани Камиџорац која је прихватила учешће у такмичарском делу радионице.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Припрема за писмени задатак из српског језика _ Хероји не носе увек сјајна заштитна одела

Standard
Припрема за писмени задатак из српског језика _ Хероји не носе увек сјајна заштитна одела

Кроз радионицу , данс смо радили припрему за писмени задатак из српског језика.

Предходна ситуација Ученици у току школске године имају велики број говорних и писмених вежби. домаћих задатака у писаном облику, међу којима су често и састави различитих врста и облика. Школски писмени задаци су „репрезентативни састави којима у одређеним периодима у току школске године хоћемо да видимо какве ефекте даје укупна настава културе изражавања а посебно настава писмености“ (Илић, 1998: 616). Отуда школски писмени задаци имају посебно место у овој настави – они су репрезентанти ученичке писмености… више овде
Подаци о радионици Разред:  3. и 4.

Предмет: Српски језик

Наставна тема: Језичка култура

Наставна јединица: Припрема за писмени задатак

Тип часа: Утврђивање

Циљ часа: Даљи рад на развоју и усавршавању способности ученика да се  изражавају у писаној форми.Подстицање ученика на самостално језичко и литерарно стваралаштво.

Задаци:

 • Развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање;
 • Оспособљавање за изражајно читање и казивање;
 • Оспособљавање ученика да пажљиво посматрају, уочавају, откривају, запажају, упоређују; да уоче, издвоје и заокруже битна својства/особине (спољашње и условно унутрашње);
 • Подстицање ученика да схватају и усвајају појмове: главно, споредно, утисак, расположење, интересовање, околност, ситуација, испољавање;
 • Подстрек, услов, поређење, процењивање, тврдња, доказ, закључак.

Наставне методе: метода разговора,аналитичко-синтетичка метода, кооперативна метода

Наставна средства: Табла, постер, папир за писање, свеске

Корелација: Унутар предмета

 • Језик –правопис и граматика
 • Књижевност – дескриптивна поетска и прозна дела

 

Уводна део 1.     Активност: Качење постера и читање исказа .

Хероји не носе увек сјајна заштитна одела

2.     Активност: Кратак састав „Херој – за мене је …“

3.     Активност: Читање радова, записивање

4.     Активност: Разговор о записима и уочавање јединствене особине сваког хероја.

5.     Активност: Гледање снимка „ Мој херој “ Љубивоје Ршумовић

Док гледају снимак, ученици праве кртке записе .

6.     Активност: Разговор о гледаном снимку и уочавање главних делова.

7.     Активност: Одељењска мапа ума-тема-главне гране-детаљи.

Главни део 8.     Активност: Писање састава на тему „ Мој херој“.
Завршни део 9.     Активност: Читање ученичких радова.

10.  Активност: Анализа и процена радова по истакнутој чек листи.

11.  Активност: Вредновање радова.

12.  Активност: Евалуација  радионице.

13.  Активност: Задавање домаћег задатка( исправити грешке) .

Кратак састав: Херој – за мене је …

Мој херој_Љубивоје Ршумовић

Одељењкса мапа ума

Дечји састави “ Мој херој“ … сутра

31. Сабор учитеља

Standard

 СУРС

Драге колегинице и колеге,

Са задовољством вас обавештавамо да поводом одржавања XXXI Сабора учитеља Србије и Смотре стваралаштва у образовно-васпитном процесу 17. и 18. јуна у Београду, Савез учитеља расписује Конкурс за примере добре учитељске праксе „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“.

Конкурс је распосан за следеће области:

А) Обавезни предмети (наставни час/дан/тематска целина, ванучионичка настава, пројектна настава, …)

Б) Изборни предмети (наставни час/дан/тематска целина, ванучионичка настава, пројектна настава, …)

В) Савремени начини планирања образовно-васпитног процеса (интердисциплинарно планирање, тематско планирање, …)

Г) Инклузивно образовање (рад са децом са потешкоћама, рад са даровитом децом, ИОП, подршка локалне самоуправе, примена асистивних технологија…)

Д) Ваннаставне активности (манифестиције, пројекти у оквиру школе и локалне заједнице, школске представе, приредбе, рад секције, такмичења, …)

Ђ) Васпитне ситуације (час одељењског старешине, превенција насиља, сарадња са родитељима,…)

Е) Дидактичко средство, наставна средства (web портали, образовни софтвери, филм, збирке, приручници…)

Пример добре праксе може се представити и изложбом радова – стваралаштва ученика и учитеља.

Конкурс је отоврен до 14. маја 2017. године, а позив и формуларе потребне за аплицирање на конкурс можете преузети овде

uciteljnovi

Покренимо нашу децу

Standard

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић потписао је протокол о реализацији програма ”Покренимо нашу децу” са Српским савезом професора физичког васпитања и спорта и Aqua Viva, брендом  компанијом ”Књаз Милош”. Тиме је и званично почео да се реализује програм који има за циљ увођење свакодневне 15-о минутне физичке активности за ученике од првог до четвртог разреда у свих 1206 основних школа у Србији.

Након потписивања протокола министар је истакао важност физичке активности за правилан развој деце али и за њихову социјализацију. „Идеја пројекта није нова али смо је проширили на територију целе Србије. Став Министарства је да је потребно да деца буду што више активна и да воде рачуна о здравим стиловима живота, па смо због тога предвидели предмет  Физичко и здравствено васпитање. Професори физичког васпитања су веома добри ментори а имамо и солидне услове да се реализују програми свакодневне физичке активности“, поручио је министар Шарчевић.

На забрињавајућу статистику о здравственом стању деце у Србији, подсетио је Милош Петровић из Српског савеза професора физичког васпитања и спорта. Према тој статистици  чак 70 одсто ђака је недовољно физички активно, сваки четврти ученик је гојазан, док сваки пети има лоше држање.

„Програмом Покренимо нашу децу желимо да подигнемо свест јавности о проблему и последицама недовољне физичке активности код деце школског узраста и да укажемо на значај превенције бројних здравствених проблема редовним вежбањем, нарочито током детињства. У сарадњи са Министарством, уводимо свакодневну физичку активност у све основне школе у Србији, са циљем да променимо тренутну слику и жељом да овај програм постане добра навика будућих здравих генерација“, изјавио је Милош Стојисављевић, генерални директор компаније Књаз Милош.

Овај програм је намењен основцима од првог до четвртог разреда.  Аqуа Viva је обезбедила обуку за учитеље из свих основних школа у Србији, креативне материјале за вежбање и стручну подршку из научних, просветних и медицинских области. Ученици ће са својим учитељима од марта свакога дана вежбати по 15 минута према разноврсним моделима вежби које је за потребе програма осмислио Српски савез професора физичког васпитања и спорта.

Модели програма

 • ПРВИ МОДЕЛ

А _ Весела столица_ Опис: Овај модел обухвата вежбе у затвореном простору ( учионици) са столицом и представља основни модел овог пројекта.

Б_ Причам ти причу_Опис: Драматизација, вођена фантазија.

В_Здрава стопалца_Опис: Превентивне вежбе за стопало.

Г_Разиграна палица_Опис: Вежбе са палицом.

 • ДРУГИ МОДЕЛ

А _ Музичка гимнастика 1 _ Опис: модел садржи елементарне покрете, кретања – аеробик за децу.

Б_ Музичка гимнастика 2 _ Опис: модел садржи елементарне покрете, кретања – аеробик за децу.

В_Плеши и заледи се _Опис: Имитација различитих спортова кроз игру.

 • ТРЕЋИ МОДЕЛ

А_ Јесење играрије 1_ Јесење играрије 2 _ Јесење играрије 3 _ Опис: Комплекс од три вежбе које се изводе на отвореном терену.

Б_Зимске играрије_Опис: Комплекс од три вежбе које се изводе на отвореном терену.

В_Пролећне играрије_Опис: Комплекс од три вежбе које се изводе на отвореном терену.

Покренимо нашу децу_све вежбе

 

Урош Петровић: Све што урадимо уместо деце, урадили смо против њих

Standard

“Ако уклонимо све препреке исперд детета, нећемо га обучити да их савлада. Прешли смо све границе у презаштићивању своје деце ” , прича за Детињарије писац за децу и коаутор НТЦ система учења, Урош Петровић  наставак

Интервју за Детињарије, Урош Петровић

Шта дете треба да зна пред полазак у први разред

Standard

Питања која ће детету бити постављена су тајна, иако се у нашим школама већ годинама користи иста батерија тестова. Са друге стране, како ће протећи само тестирање и која ће питања бити постављена увелико зависи не само од коришћених тестова већ и од личности психолога тј. педагога

Испитује се емотивна, социјална и когнитивна зрелост детета. Шта то тачно значи?

Графомоторика: уобичајено је да један од задатака буде да дете нешто нацрта. Пре поласка у школу већина деце правилно држи оловку и успева да нацрта довољан број детаља на цртежу. Рука којом држи оловку значи да је леворуко или дешњак, што психолог, такође, евидентира.
Бројеви: дете у овом узрасту би требало да уме да броји до 20 и да бројеве повезује са количином. Односно, када му покажете цртеж са 5 јабука, уме да их представи као : 5 јабука. Такође, треба да зна основно баратање бројевима, на пример, колико има година и колико ће их имати следеће године.

Многи знају и парне и непарне бројеве, да броје уназад и слично, али то се на овом тестирању не захтева.

Речник: један од могућих задатака је да дете каже којим словом почиње нека реч, којим словом се завршава, и да подели реч на слогове. Прати се и начин на који ствара реченице (колико јесу или нису опширне, колико изражајне, колико богате детаљима), гласовна анализа (да ли дете разуме да се реч КУЋА састоји од гласова К У Ћ А – што се сматра основом будућег писања), и гласовна синтеза (када кажете К У Ћ А да ли дете то препознаје као КУЋА – што је основа будућег читања)
Говорно-језички статус: кроз све одговоре биће праћен дететов говорно-језички статус.

Прочитајте: Шта садржи тест за полазак у први разред

Односно, целокупно тестирање пролази кроз разговор, и нема толико лошег психолога или педагога који ће дете намерно додатно уплашити када каже: “Сада пази шта радиш, сада ћу да гледам како се говорно-језички изражаваш”. Ипак, иако није очигледно – управо ова област о зрелости детета говори много.

Такође, очекивана су тзв. “питања сналажења” или свакодневних ситуација као што су: шта радимо када пада киша, како знамо које је годишње доба, који дан у недељи ће бити после, на пример, среде или који је дан био пре понедељка и слично. Требало би да дете зна и да одреди шта се налази горе, доле, поред њега, као и да разликује појмове већи –мањи.

Укратко: на ова питања не можете ви, преко ноћи, припремити дете нити то треба да покушавате. Имајте поверења у своје досадашње васпитне поступке, као и у рад вртића који је дете похађало.
Предшколски програм. По закону је предшколски програм обавезан, и без обзира што вам приликом уписа многе школе неће тражити ову потврду из вртића, ваша је обавеза да је имате, баш као што је право школе да је тражи. Ипак, захваљујући боравку у вртићу где је рад прилагођен узрасту деце, ваше дете је тамо већ научило не само правила понашања у групи, већ и основне појмове потребне за сналажење у школском градиву.

Читање и писање. Пре поласка у школу није неопходно да дете уме да чита и пише, нити ће га то испитивати на тестирању за упис у први разред. Вртићи немају законску дозволу да врше описмењавање деце, осим када дете индивидуално не покаже интересовање за то. Међутим, већина деце у вртићу, ипак, научи да препознаје слова (што је важно за учење читања) а имају извежбану графо-моторику (основа за писање). Ове активности васпитачи у вртићима обављају на одређен поступан начин.

Родитељи често кажу: “зна сва слова”, и мисле да њихово дете уме да чита. Међутим, деца слова најпре меморишу као симболе, тј. графеме а то не значи да знају да читају или пишу.

Прочитајте :  Све о упису и тестирању деце за полазак у први разред

Уздржите се од учења детета да чита и пише, ако оно то не жели и не показује интересовање. Наиме, може се догодити да га томе учите на другачији начин него што ће то чинити његова будућа учитељица, тј. да ће морати прво да се одвикава од вашег начина да би прихватило њен. Ви, са своје стране, негујте љубав према књизи, много разговарајте, читајте детету, одговорите на његову радозналост. На овај начин већ га припремате за школу.
Уосталом, показатељи да ли је дете физички, психички или емотивно зрело за полазак у школу и нису да ли оно уме да чита или пише већ :

непосредно пре школе зна правилно да користи све гласове, млечни зуби су или замењени или је замена у току, има развијену фину моротику (уме да користи маказе или да се игра са дугмићима, кликерима…), црта фигуру човека са свим елементима тј. главом, телом, рукама, ногама и детаљима, (очи, нос, уста, уши, коса) успева да држи пажњу 20 минута на истој активности, уме да поднесе пораз (на пример, не плаче када изгуби :”Човече не љути се«,) може да буде одвојено од вас више сати или дана…

За тестирање пред упис у први разред али и за полазак у школу, важно је да дете буде опуштено. Међутим, то је лакше рећи него учинити јер су родитељи веома узбуђени и нервозни а њихово расположење се лако “лепи” за децу.

Покушајте да контролишете сопствене страхове и емоције и објасните детету шта ће се дешавати на разговору код психолога или педагога. Покажите поверење да ће све бити у реду, да није ништа страшно ни ако не зна одговор на неко питање, да је у питању разговор, и да ће се и оно на том разговору најбоље осећати ако буде опуштено, одговарало без страха, онако како оно мисли да треба.

Током предстојећих месеци, тј. све до септембра, наставите да га припремите за полазак у први разред.

Понудите реалну слику школе, али почините од позитивних страна (на пример, да ће тамо стећи нове пријатеље, да ће научити много занимљивих нових ствари, да ће имати учитељицу која ће бринути о њима, да ће са својим одељењем ићи на излете… Уздржите се од претњи и плашења, посредног или директног као што је: ”Видећеш ти када пођеш у школу… Са школом више нећеш имати времена за игру… школа је озбиљна ствар а играчке су за мале бебе…”

Немојте инсистирати на томе да ће много учити, морати да буде послушно, уредно, да ће бити кажњено ако не буде мирно седело. Не користите школу као претњу, јер тиме ризикујете да се у детету створи отпор на самом почетку.

Упис у школу као и школовање јесу стрес и за дете и за родитеље, али можда га ви, својим понашањем можете умањити.

Аутор: Јелена Холцер

Извор: http://zelenaucionica.com/sta-dete-treba-da-zna-pred-polazak-u-prvi-razred/